TERMS

บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า “Quality75” หรือ“ เรา”) นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นครั้งคราว

ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายของ Quality75 ที่เกี่ยวข้องกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาและการทำงานทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน รูปภาพ และวิดีโอ ที่อยู่ภายใต้หรือฝังอยู่ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมกับการปรับปรุงหรือปรับแก้ผลงานดังกล่าว (“เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Quality75 และในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและระหว่างประเทศ

ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข อัปโหลด เผยแพร่ โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ยกเว้นการใช้งานที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 – การใช้เนื้อหาเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด

COPYRIGHTS

TRADEMARKS

2. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ การออกแบบ และ โลโก้ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Quality75 และผู้ถือสิทธิ์

คุณยอมรับว่า ยกเว้นสิ่งที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา (เช่น ผ่านเครื่องมือการแชร์บัญชีเครือข่ายทางสังคมที่มีให้บนเว็บไซต์) หรือโดยผู้ถือสิทธิ์ของเรา คุณจะไม่อ้างถึงหรือระบุข้อมูลใด ๆ ต่อ Quality75 หรือผู้ถือสิทธิ์ในสื่อสาธารณะใด ๆ (เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือบัญชีเครือข่ายทางสังคมสาธารณะ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้ง หรือมีอิทธิพลต่อบุคคลที่สามใด ๆ และคุณจะไม่ใช้หรือทำซ้ำเครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือบ่งบอกถึงการรับรองโดยหรือความสัมพันธ์กับ Quality75 หรือผู้ถือสิทธิ์

3. การใช้เนื้อหาเว็บไซต์

Quality75 ขอมอบสิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนและเพิกถอนได้ สำหรับข้อกำหนดในการเข้าถึงและดาวน์โหลด แสดง และพิมพ์สำเนาเนื้อหาเว็บไซต์ หนึ่งชุด บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว สำหรับการใช้งานภายในธุรกิจของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่า คุณไม่ได้แก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าในทางใด ๆ (รวมถึงการสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์ดังกล่าว) คุณจะรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด ที่แสดงบนเนื้อหาของเว็บไซต์ และคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งโพสต์ หรือเปิดเผยเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Quality75

นอกจากนี้คุณต้อง ไม่ “จำลอง” เนื้อหาของเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Quality75 ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยนัย ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ Quality75 นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ใบอนุญาตที่ได้รับในส่วนนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติและทันที หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

CONTENT

POSTINGS

4. การโพสต์ของผู้ใช้

คุณรับทราบและตกลงว่า Quality75 จะเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ อย่างไม่จำกัด ในการใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลใด ๆ และทั้งหมด ที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในการโพสต์ฟอรัม หรือกระดานข้อความแบบสอบถาม การตอบแบบสำรวจ และอื่น ๆ และคุณรับทราบและตกลงว่า โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา คุณจะให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และในที่นี้จะมอบให้กับเราแบบไม่ผูกขาด โอนมอบหมายได้ อนุญาตต่อช่วงได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ใบอนุญาตและสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไข และใช้ประโยชน์ จากการส่งดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้คุณขอยกเว้นการเรียกร้องใด ๆ ต่อ Quality75 สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว หรือการประชาสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหา หรือตามความเป็นจริง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ทางศีลธรรม หรือสิทธิ์ในการแสดงที่มา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการเผยแพร่สิ่งที่ส่งมาของ Quality75

คุณสัญญาว่าจะไม่โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ที่

 • คุกคามหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือลามกอนาจาร
 • จะก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำ ที่จะก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ
 • มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบทำลายล้างอื่น ๆ
 • มีการโฆษณา
 • ประกอบหรือมีข้อความที่เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด หรือ
 • ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

Quality75 ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับรองความถูกต้องของความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ Quality75 ไม่ และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์โดยผู้ใช้ และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Quality75 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์ และสิทธิ์ในการลบข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรืออย่างไม่ต้องมีเหตุผล

5. การแจ้งการละเมิด และการลบออก โดย Quality75

Quality75 ห้ามมิให้โพสต์ข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (หรือสิทธิ์ดังกล่าวที่คุณต้องรับผิดชอบในการบังคับใช้) ถูกละเมิดโดยเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ โปรดเขียนถึง Quality75 ตามที่อยู่ที่แสดงด้านล่าง โดยให้ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย:

 • การระบุตัวตนของงานที่มีลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่อ้างว่าถูกละเมิด
 • การระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบนเว็บไซต์ ที่ถูกขอให้ลบออก
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในเวลากลางวันของคุณ และที่อยู่อีเมล (หากมี)
 • ข้อความที่คุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ และ/หรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ผู้ลงนามได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด และ
 • ลายเซ็นของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในนามของเจ้าของ เพื่อยืนยันการละเมิดสิทธิ์

Quality75 จะลบการโพสต์ซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อได้รับข้อความดังกล่าว หรือคำสั่งใด ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ให้บทลงโทษที่สำคัญสำหรับการส่งคำแถลงดังกล่าวที่เป็นเท็จ บุคคลที่ส่งเนื้อหาที่ละเมิดหรือผิดกฎหมายซ้ำ ๆ จะถูกห้ามไม่ให้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติม ช่องทางติดต่อของ Quality75 เพื่อยื่นหนังสือแจ้งภายใต้ส่วนที่ 5 นี้ ได้แก่

ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ซ.14/2 ม.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

INFRINGEMENT

DISCLAIMERS

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาและฟังก์ชั่นการใช้งานบนเว็บไซต์ ถูกนำเสนอด้วยความเข้าใจที่ว่า Quality75 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือให้บริการระดับมืออาชีพแก่คุณ ไม่มีเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ตั้งใจมีไว้เพื่อให้บริการ และ/หรือให้คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย บัญชี ภาษี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้เนื้อหา และความเชื่อใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยเป็นการับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวของตัวคุณเอง เนื้อหาและฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

Quality75 และผู้ให้บริการเนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ ความถูกต้องหรือความเหมาะสมของเนื้อหาเว็บไซต์ Quality75 จะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง ซึ่งมีอยู่ในการส่งต่อใดใดโดยผู้ใช้ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือที่ได้รับการจัดหาโดยบุคคลที่สาม Quality75 หรือผู้ให้บริการเนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดใด ไม่ว่าจะโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นผลกระทบที่ตามมา หรืออาจเกิดการสูญเสีย หรือการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร ไม่ว่าจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ถึงความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมรับการชดใช้ ปกป้อง และการไม่ทำอันตรายต่อ Quality75 และผู้สืบทอด บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ตัวแทน ทนายความ และผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมด (“ภาคีที่ได้รับความคุ้มครองของ Quality75”) จากความสูญเสีย และการต่อต้านความสูญเสีย ในเงินลงทุน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียอื่น ๆ (“การสูญเสีย”) ที่เกิดกับ Quality75 และ/หรือ ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองในนามของ Quality75 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณ รวมถึงการอ้างถึง การรับประกัน และพันธสัญญาที่คุณทำ (ถ้ามี) โดยยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

Quality75 ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งสมมุติฐานค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ในหัวข้อการป้องกันและการควบคุมสำหรับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้การชดใช้ของคุณ

INDEMNIFICATION

3RD PARTY

8. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการ

เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหา สนับสนุน หรือจัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการกำหนดกรอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ รวมผ่านเฟรมเซ็ตของเนื้อหาที่จัดทำโดยเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม

Quality75 ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (ถ้ามี)

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ; อำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมายดังกล่าว

LAWS