หากองค์กรของท่านให้ความสำคัญกับคำว่า “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” และต้องการมีลูกค้าในระดับ “สาวก”
(ลูกค้าที่จะคอยซื้อซ้ำและอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง แถมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย)
ไม่สำคัญว่าองค์กรนั้นจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเพียงผู้รับจ้างช่วง ทั้งการเป็นผู้ผลิตและการเป็นผู้ให้บริการ
ทุก ๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษา ต่างจำเป็นที่จะต้องสื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัวจริง ได้สัมผัสถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการ (แม้จะไม่เคยได้ใช้สินค้าหรือบริการของเราเลยก็ตาม) ในระดับที่ลึกลงไปภายในจิตใต้สำนึกของลูกค้าเหล่านั้น
และนั่นคือหัวใจของหลักสูตร “QUALITY UP” หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของคุณ ให้กลายเป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากได้/บริการที่ลูกค้าอยากใช้บริการ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

SPEAKER

วิทยากรที่ดี และ
มีประสบการณ์ตรงที่มากพอ
จะช่วยให้องค์กรของท่าน
สามารถเข้าถึงมุมมอง
ที่ซ่อนอยู่ภายในใต้จิตสำนึก
ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ทำให้การยกระดับสินค้าหรือบริการสามารถทำได้ง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการ ลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก และยังสามารถลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกว่า 20 ปีในแวดวงคุณภาพ ผมจึงมั่นใจในการรับอาสาเป็น “วิทยากร” ให้กับองค์กรของท่านในหลักสูตร QUALITY UP ซึ่งจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ (ระยะเวลาอบรมขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร)

เพื่อส่งมอบความรู้และประสบการณ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และพาลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ดูแพงขึ้น (ในสายตาลูกค้าตัวจริง) ในท้ายที่สุด

แล้วเรามาช่วยกันร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ในองค์กรของท่าน ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม (ด้วง)
• QUALITY UP Consultant
• Founder & CEO of QUALITY75.co.th

DR.D

RATE

อัตราค่าฝึกอบรม

ขึ้นกับควาามยากง่ายของหลักสูตร

รบกวนติดต่อเพื่อพูดคุยในรายละเอียดกันก่อนนะครับ

ขั้นตอนในการให้บริการ

  1. ​ทำความเข้าใจ และสรุปความต้องการของลูกค้า
  2. จัดทำสรุปเนื้อหาหลักสูตร และส่งพร้อมใบเสนอราคาผ่านทางอีเมล
  3. ยืนยันการบรรยาย พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนวันบรรยาย 7 วัน
  4. บรรยายตามสรุปเนื้อหาหลักสูตร โดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม ผู้ก่อตั้ง QUALITY75.co.th

PROCESS

INQUIRY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   Phone | Line OA | Messenger | E-mail