QUALITY

“คุณภาพ” คำ ๆ นี้ มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่การสร้างจิตสำนึก ไม่ใช่เพียงแค่การพยายามหาวิธีการ หรือตั้งใจที่จะนำเอาเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ มานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ กลับไปประยุกต์ใช้ได้เอง ในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง มีสถานการณ์มากมายที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อน ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสอนกันได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่สามารถทำให้จบได้ในการอบรมแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง ยิ่งถ้าผู้เข้าอบรมยังไม่มีประสบการณ์มากพอในสายงานคุณภาพ การที่จะประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เอง ยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการอบรมหลาย ๆ หลักสูตร ไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เพราะการอยู่ในโลกของธุรกิจไม่ใช่แค่การทำตามตำรา แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเจ้าของธุรกิจที่มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ จึงจำเป็นต้องมี “ที่ปรึกษาที่เป็นตัวจริงในแต่ละด้าน” คอยช่วยให้คำชี้แนะในยามที่ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลต่อความอยู่รอดและความเป็นไปในอนาคตของธุรกิจ

  • Q1 : ของดี – ดีแค่ไหน? ใครบอกว่าดี? ดีพอสำหรับลูกค้าหรือไม่?
  • Q2 : ของเสีย – เสียอย่างไร? ใครบอกว่าเสีย? จะส่งผลอย่างไรหากหลุดไปถึงมือลูกค้า?
  • Q3 : ผ่าน – ด้วยมาตรฐานอะไร? ใครบอกว่าผ่าน? จำเป็นต่อลูกค้าหรือไม่?
  • Q4 : ไม่ผ่าน – ด้วยเหตุผลอะไร? ใครบอกว่าไม่ผ่าน? ต้องแก้ไขอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าปลอดภัยต่อลูกค้า?

ตัวอย่างคำถามเหล่านี้ได้เคยถูกถามในองค์กร หรือธุรกิจของท่านบ้างหรือไม่? เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การตั้งคำถาม แต่สำคัญที่ว่า ถามอย่างไร? โดยใคร? วิธีการที่ทำให้ได้มาซึ่งคำตอบเป็นแบบไหน? คำตอบที่ได้มาตอบโจทย์หรือปัญหาของลูกค้าได้จริงหรือไม่? และคำถามอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องการ “คำถามที่เฉียบคม และคำตอบที่เฉียบแหลม” ซึ่งควรต้องดำเนินการโดยผู้ที่เข้าใจในทุกมิติของคำว่าคุณภาพอย่างลึกซึ้ง และเข้าถึงมุมมองที่ซ่อนอยู่ภายในใต้จิตสำนึกของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้ตามที่มุ่งหวัง

QUESTIONS

DR.D

ที่ปรึกษาที่ดีและมีประสบการณ์ตรงที่มากพอ จะช่วยทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ ช่วยลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก และยังสามารถช่วยลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกว่า 20 ปีในแวดวงคุณภาพ ผมมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดี ที่จะสามารถตอบโจทย์ในการช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ และพาลงมือทำในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ดูแพงขึ้น (ในสายตาลูกค้าตัวจริง) ในท้ายที่สุด

แล้วเรามาช่วยกันร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจของท่าน ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม (ด้วง)
• QUALITY UP Consultant
• Founder & CEO of QUALITY75.co.th