เพราะ “คุณภาพ” เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ การยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ องค์กร
หน่วยงานภาคเอกชน คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการนำนโยบายภาครัฐมาลงมือปฏิบัติ การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค เป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้เกิดการการขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่งคง แข็งแรง และยั่งยืน
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานจากใจจริง ที่ได้ให้โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศไปด้วยกัน

หน่วยงานภาคเอกชน

 

และนี่คือรายชื่อองค์กรภาคเอกชน (บางส่วน) ที่เคยเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม และบรรยาย ในวาระต่าง ๆ

 • บริษัท เจริญรัตน์ คอนซูมเมอร์ โปรดักท์ จำกัด
 • บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด
 • บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พี.เอ็ม.วาล์ว แอนด์ซีลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
 • บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามร้อยยอด จำกัด
 • บริษัท หยุ่นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
 • บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
 • บริษัท เอส วรรณ ครีเอชั่น จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอส วรรณ กรุ๊ป
 • บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • สถานีโทรทัศน์ Smart SME “Smart SME Expo 2016”
 • สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (IAI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN)
 • สมาคมนักธุรกิจอาเซียน (ABA) 
 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)