PRIVACY

บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด (เรียกว่า Quality75 หรือ“ เรา”) เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ Quality75 เช่น การประชุม กิจกรรมและการบริการลูกค้า ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดโดยทั่วไป

ข้อมูลที่เรารวบรวม

Quality75 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมต่อกับบริการลูกค้าบางอย่าง นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์เมื่อคุณลงทะเบียน สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนของ Quality75 สำหรับการประชุมและกิจกรรม และ/หรือเข้าร่วมในพื้นที่โพสต์สาธารณะของผู้ใช้ (เช่น กระดานข่าว และแบบสำรวจ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปและอาจรวมถึงข้อมูลที่คุณให้ เช่น ชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการรับบริการ

COLLECT

INFORMATION

การใช้ข้อมูล

Quality75 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อตอบสนองคำขอในการเข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อปรับปรุงบริการของเราผ่านการแจกจ่ายจดหมายข่าวและการแจ้งเตือน

ข้อกำหนดการใช้งานของเราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา รวมถึงการเชื่อมต่อกับบริการลูกค้าบางอย่าง เช่น เพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง เราอาจรวมและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินและนำเสนอเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในไฟล์และใช้เพื่อติดต่อคุณ ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะไม่ติดตามคุณโดยการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นมีพื้นฐานดังนี้:

 1. ในส่วนของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการส่งเสริมและปกป้อง Qaulity75 การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ และให้บริการของเรา
 2. ในบางส่วนตามความยินยอมของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้หรือลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือการแจ้งเตือนของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานบนเว็บไซต์ เช่น การทำความเข้าใจและปรับปรุงคุณภาพประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
 3. ในบางส่วนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อข้อมูลบางอย่างจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา

LAWS

DISCLOSURE

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ:

 • หากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย
 • เมื่อมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ
 • เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงต่อ Quality75 และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

ฟอรัมผู้ใช้

คุณควรทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางออนไลน์ ผู้อื่นอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นได้

Quality75 ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือนโยบายใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะในฟอรัมดังกล่าวบนเว็บไซต์

FORUMS

3RD PARTY

เชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม

Quality75 อาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลเป็นบริการแก่ผู้ใช้ของเรา หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้คุณจะออกจากเว็บไซต์ ลิงก์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับรองการสนับสนุนหรือการแนะนำโดย Quality75 ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น และ

Quality75 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานของคุณ การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่บังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น

เครือข่ายทางสังคม

เว็บไซต์อาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้ และเชื่อมโยงบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, YouTube, และ Tiktok กับ Quality75 เว็บไซต์อาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Quality75 โดยใช้ข้อมูลรับรองบัญชีเครือข่ายสังคมบางอย่าง

การเชื่อมโยงบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณกับ Quality75 หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Quality75 โดยใช้ข้อมูลรับรองบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณ จะเป็นการให้สิทธิ์เราในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ ในโปรไฟล์สาธารณะสำหรับบัญชีเครือข่ายทางสังคมนั้น ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายทางสังคมและการตั้งค่าของคุณ แต่อาจรวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อจริง รูปโปรไฟล์ เพศ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณ ตามข้อกำหนดการใช้งานของเครือข่ายทางสังคมและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีเครือข่ายทางสังคมของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่แชร์กับ Quality75 และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออื่น ๆ และเพื่อจัดการข้อมูลที่แชร์ผ่านบัญชีของคุณรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณโดยใช้ไซต์ของเรา

หากคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายทางสังคมเราโปรดดูการตั้งค่าของบัญชีเครือข่ายทางสังคมนั้นและผู้ให้บริการ

SOCIAL

SECURITY

ความปลอดภัย

Quality75 ได้ใช้มาตรฐานเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย เฉพาะบุคลากรของ Quality75 ที่ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และพนักงานและผู้ให้บริการเหล่านี้จะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลนี้เป็นความลับ แม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม Quality75 ไม่สามารถรับประกันได้ว่า บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การเก็บรักษาข้อมูล

Quality75 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่าระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันตัวเองจากการเรียกร้องทางกฎหมาย ใช้เพื่อการวิเคราะห์หรือเก็บบันทึกในอดีต หรือปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดการจัดการข้อมูลของเรา หากคุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Quality75 จะพยายามตามสมควรเพื่อลบชิ้นส่วนของข้อมูลทั้งหมด สำหรับการร้องขอการเข้าถึงการแก้ไขหรือการลบ โปรดดูส่วน“ สิทธิ์ของคุณ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

RETENTION

CHILDREN

เด็ก ๆ

เว็บไซต์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ หรือมุ่งเป้าไปที่เด็กอายุ 15 ปีหรือต่ำกว่า และ Quality75 ไม่ได้ตั้งใจรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่านี้

สิทธิ์ของคุณ

หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลนั้น ในบางสถานการณ์คุณอาจขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการร้องขอเพื่อเข้าถึงตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณหรือเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ info@quality75.co.th

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเช่นการกำหนดรหัสผ่าน และ ID ผู้ใช้ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบปฏิบัติตามหรือตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยทันทีตามที่กฎหมายบังคับ

กฎหมายที่แตกต่างกันอาจป้องกันไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือปฏิบัติตามคำขอของคุณอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำขอเช่นในกรณีที่การผลิตข้อมูลของคุณอาจเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามคำขอของคุณ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำขอของคุณในกรณีที่อาจไม่มีมูลและ/หรือมากเกินไป หรือเป็นที่รังเกียจ หรือไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้ และหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

RIGHTS

UNSUBSCRIBE

ยกเลิกการสมัคร

หากคุณได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวหรือการแจ้งเตือนของ Quality75 หรือคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจหรือกิจกรรมจาก Quality75 และคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางอีเมลในอนาคตจากเรา โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการสื่อสารในโปรไฟล์ของคุณบน Quality75.co.th ทำตามคำแนะนำในหน้าของเว็บไซต์ที่คุณให้ข้อมูลดังกล่าว

สมัคร หรือลงทะเบียน หรือเขียนถึง info@quality75.co.th เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกจากการสื่อสารทั้งหมดของ Quality75

ความยินยอม; การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และที่อื่น ๆ บนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งเตือนคุณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเพิ่มสิทธิ์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณก่อนหน้านี้ เราจะได้รับความยินยอมจากคุณผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ หรือโดยการโพสต์ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา

CONSENT

CONTACT

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทีมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโปรดติดต่อเราได้ที่:

ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด
6 ซ.14/2 ม.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
privacy@quality75.co.th