ผมอยู่ในวงการคุณภาพมามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี
เริ่มจากตำแหน่งวิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ จนกระทั่งเป็นผู้จัดการคุณภาพประจำภูมิภาค-จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดูแล 7 โรงงาน ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จีน และ เวียดนาม)
เริ่มจากการอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยตรง และจากนั้นได้มีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการธนาคารในท้ายที่สุด

20 YEARS

การได้อยู่ในวงการคุณภาพมาตั้งแต่ต้น เป็นระยะเวลานาน ได้พบปัญหาและอุปสรรคด้านคุณภาพที่มีความหลากหลาย (จากการที่ได้เคยผ่านงานจากหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิค พลาสติก และจากการที่ได้ดูแลโรงงานรับจ้างผลิตในเกือบทุกอุตสาหกรรม) ทั้งการทำงานในโรงงานที่เป็นเจ้าของแบรนด์ และในโรงงานที่เป็นผู้รับจ้างผลิต

ผ่านสถานการณ์และความกดดันที่ต้องมีการตัดสินใจในทุก ๆ มิติของคำว่าคุณภาพ (เพราะต้องคำนึงและชั่งน้ำหนักระหว่างความเสียหายของธุรกิจกับการเสียประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา) ทำให้ได้ซึมซับถึงความเป็นมืออาชีพด้านคุณภาพ ส่งผลให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนสะท้อนภาพถึงความเป็นตัวตนในปัจจุบัน

ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ (เกือบทั้งหมด) ที่ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามกับดักเรื่องสงครามราคา นั่นก็คือ

การที่ไม่สามารถสร้างลูกค้าหรือผู้ซื้อตัวจริง ให้กับสินค้าหรือบริการของตนเองได้

ที่มักจะประสบพบเจออยู่เสมอ ก็เช่น บางครั้งผลิตออกมาแล้วขายดี-แต่หลายทีผลิตมาแล้วขายไม่ได้ บางครั้งมีคนเดินเข้ามาใช้บริการ-แต่หลายครั้งที่ไม่มีใครแวะเวียนผ่านเข้ามา จนนำไปสู่กลยุทธ์ (หรือใครบางคนอาจเรียกแบบจริงใจว่า “สิ้นคิด”) ในการใช้สงครามราคาเข้ามาช่วย ซึ่งนั่นทำให้ธุรกิจยิ่งถลำลึกและจมดิ่งไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะขาดทุน หรือขนาดต้องปิดกิจการในท้ายที่สุด

OBSTACLES

HELP

ผมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการที่ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีตัวช่วย (ที่เป็นตัวจริง) ในการยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และสามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น (ดูแพงขึ้นในสายตาลูกค้า) ผ่านกระบวนการที่จะช่วยลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็น ทำให้ต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ลดลง

โดยยึดหลักการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ “คม ชัด ลึก” ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความคิดที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจต้องตกลงไปในวังวนของความล้มเหลวแบบเดิม ๆ รวมถึงสามารถสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“สาวก” สร้างได้
ด้วยการยกระดับคุณภาพ
ให้สมบูรณ์ขึ้นและดูแพงขึ้น

หาก “คุณภาพ
ยังไม่ถึงระดับ
ให้กลับไปถามใจลูกค้า

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม
Founder & CEO of QUALITY75.co.th

QUOTES

QUALITY

“คุณภาพ” คำ ๆ นี้ มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่การสร้างจิตสำนึก ไม่ใช่เพียงแค่การพยายามหาวิธีการ หรือตั้งใจที่จะนำเอาเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ มานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ กลับไปประยุกต์ใช้ได้เอง ในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง มีสถานการณ์มากมายที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อน ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสอนกันได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่สามารถทำให้จบได้ในการอบรมแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง ยิ่งถ้าผู้เข้าอบรมยังไม่มีประสบการณ์มากพอในสายงานคุณภาพ การที่จะประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เอง ยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการอบรมหลาย ๆ หลักสูตร ไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เพราะการอยู่ในโลกของธุรกิจไม่ใช่แค่การทำตามตำรา แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเจ้าของธุรกิจที่มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ จึงจำเป็นต้องมี “ที่ปรึกษาที่เป็นตัวจริงในแต่ละด้าน” คอยช่วยให้คำชี้แนะในยามที่ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลต่อความอยู่รอดและความเป็นไปในอนาคตของธุรกิจ

ที่ปรึกษาที่ดีและมีประสบการณ์ตรงที่มากพอ จะช่วยให้สามารถเข้าถึงมุมมองที่ซ่อนอยู่ภายในใต้จิตสำนึกของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทำให้การยกระดับสินค้าหรือบริการสามารถทำได้ง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ ช่วยลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก และยังสามารถช่วยลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกว่า 20 ปีในแวดวงคุณภาพ ผมจึงมั่นใจในการรับอาสาเป็น ที่ปรึกษาองค์กร ที่ปรึกษาส่วนตัว ผู้จัดฝึกอบรมภายใน และวิทยากร  ให้กับลูกค้าที่ต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ (QUALITY UP) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และพาลงมือทำในภาคปฏิบัติซึ่งจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ดูแพงขึ้น(ในสายตาลูกค้าตัวจริง) ในท้ายที่สุด

แล้วเรามาช่วยกันร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจของท่าน ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม (ด้วง)
• Quality Up Consultant
• Founder & CEO of QUALITY75.co.th

DR.D