หากองค์กรของท่านให้ความสำคัญกับคำว่า “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” และต้องการมีลูกค้าในระดับ “สาวก”
(ลูกค้าที่จะคอยซื้อซ้ำและอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง แถมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย)
ไม่สำคัญว่าองค์กรนั้นจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเพียงผู้รับจ้างช่วง ทั้งการเป็นผู้ผลิตและการเป็นผู้ให้บริการ
ทุก ๆ องค์กรจำเป็นที่จะต้องสื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัวจริง ได้สัมผัสถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการ (แม้จะไม่เคยได้ใช้สินค้าหรือบริการของเราเลยก็ตาม) ในระดับที่ลึกลงไปภายในจิตใต้สำนึกของลูกค้าเหล่านั้น
และนั่นคือหัวใจของหลักสูตร “QUALITY UP” หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของคุณ ให้กลายเป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากได้/บริการที่ลูกค้าอยากใช้บริการ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

TRAINING

ผู้จัดฝึกอบรมที่ดี และ
มีประสบการณ์ตรงที่มากพอ
จะช่วยให้องค์กรของท่าน
สามารถเข้าถึงมุมมอง
ที่ซ่อนอยู่ภายในใต้จิตสำนึกของลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง

ทำให้การยกระดับสินค้าหรือบริการสามารถทำได้ง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการ ลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก และยังสามารถลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกว่า 20 ปีในแวดวงคุณภาพ ผมจึงมั่นใจในการรับอาสาเป็น “ผู้จัดฝึกอบรมภายใน” ให้กับองค์กรของท่านในหลักสูตร QUALITY UP ซึ่งจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ (ระยะเวลาอบรมขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร)

เพื่อส่งมอบความรู้และประสบการณ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และพาลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ดูแพงขึ้น (ในสายตาลูกค้าตัวจริง) ในท้ายที่สุด

แล้วเรามาช่วยกันร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ในองค์กรของท่าน ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม (ด้วง)
• QUALITY UP Consultant
• Founder & CEO of QUALITY75.co.th

DR.D

RATE

อัตราค่าฝึกอบรม (รวม VAT 7%)*

จำนวนผู้เข้าอบรม          3 ชม.              6 ชม.

ไม่เกิน 10 ท่าน             60,000         100,000
ไม่เกิน 20 ท่าน             75,000         120,000
ไม่เกิน 50 ท่าน             90,000         140,000
ไม่เกิน 100 ท่าน       105,000         160,000
ไม่เกิน 200 ท่าน       120,000         180,000
ไม่เกิน 500 ท่าน       135,000         200,000
เกิน 500 ท่าน            150,000          220,000

*อัตราค่าฝึกอบรมทุกหลักสูตร ลดพิเศษ 20% ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 เท่านั้น

ขั้นตอนในการให้บริการ

  1. ​ทำความเข้าใจ และสรุปความต้องการของลูกค้า
  2. จัดทำสรุปเนื้อหาหลักสูตร และส่งพร้อมใบเสนอราคาผ่านทางอีเมล
  3. ยืนยันการบรรยาย พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนวันบรรยาย 7 วัน
  4. บรรยายตามสรุปเนื้อหาหลักสูตร โดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม ผู้ก่อตั้ง QUALITY75.co.th

PROCESS

INQUIRY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   Phone | Line OA | Messenger | E-mail